Posvícení(o osobnosti Václava Čecha)

12. března 2008 v 10:17 | Antonín Drábek
Posvícení( o osobnosti Václava Čecha) V současné době vzniká v nakladatelství Balt-East sborník humorných a satirických básní současných českých autorů pod názvem Posvícení . Rádi bychom připomenuli osobu zakladatele edice. Jde o Václava Čecha, vzácného člověka, básníka a spisovatele, který se již nedočkal vydání své hry Posvícení. Narodil se 25.února 1948. Nebyl však dělnického původu. Byl jen Čech a manželku měl z Moravy a to nestačilo. Po roce 1968 se donesly kádrovákovi Sekerníkovi jeho poznámky, že takto (rozumí se pomocí tanků) by se neměly řešit vztahy mezi bratrskými zeměmi a za to byl nedostudovaný Čech vyhozen z fakulty. Protože ho nikde v redakci nepřijali, dělal plavčíka a brzy se stal mezi lidmi oblíbeným a známým. A jednoho dne se přihodilo, že zachránil z rozbouřených vod plaveckého bazénu samotného kádrováka Sekerníka. Ten však si povšiml, ač těžko lapal po dechu a plival vodu, že člověk který ho zachraňoval, je známý případ Čech, který měl být za svůj postoj ke vstupu vojsk řádně potrestán a on přesto dělá s lidmi. Sekerník proto neprojevil za záchranu života žádný vděk. Václav Čech odešel tehdy vynuceně do ústraní (bez zaměstnání) a tam by samozřejmě v klidu psal své odbojné básně, musel však žít pro svoji rodinu a aby uživil řadu svých dětí (pět dcer), pracoval v pohřební službě. Opět jej Sekerník objevil (při pohřbu jednoho soudruha z ÚV) a snažil se jej z pohřební služby odstranit, protože podle Sekerníka i při zpěvu pohřební písně jde o práci s lidmi, i když s mrtvými. Sekerník dosáhnul, že nepřátelé lidu jako Václav Čech mohli kopat hrob, ale nesměli přednášet řeč za pozůstalé, mohli pracovat u pece, ale nesměli zpívat při tryzně, mohli převlékat nebožtíka, ale nesměli zahajovat smuteční obřad. Jen tak tak, že Václav Čech nebyl z pohřební služby vyhozen. Po listopadu 1989 revoluční vlna kupodivu nevynesla našeho Václava a dokonce ač byl překladatelem a vyjednavačem opět s těmi samými sovětskými vojsky (aby urychlila svůj odchod), nikdo to nevzal v patrnost a odchod vojsk, o nějž se nejen Michael Kocáb, ale i Václav Čech přičinil, byl vzat jako samozřejmost. Po revoluci se dále ukázalo, že byly daleko větší oběti režimu než Václav a hlavně se teprve v dnešní době zrodili ti praví bojovníci proti komunismu, ideologové, obraťpláštíkové. Vyrojili se, obsadili místa, takže Václav Čech už neměl jinou šanci, než být dál nezaměstnaným nebo neúspěšně podnikat bez peněz, a tak se i v dnešní době stahoval do ústraní, kde si psal (sám pro sebe). Ale ve skutečnosti napsal uvedenou hru Posvícení, která je oslavou odchodu sovětských vojsk. Všechno to říkáme proto, abychom dokreslili hlavní motiv jeho hry Posvícení, který ve skutečnosti podle nás zní: Jak Vám pravím pane kmotře, sověti odchází, všechno je Vaškovo (nikoli jak skromně píše autor - sověti odchází, děvče je Vaškovo a nebo - sověti odchází a máme tu Kosovo). Zemřel v květnu 1999, při náhodné návštěvě čínského velvyslanectví v Bělehradě, které bylo omylem zařazeno mezi objekty humanitárně bombardované mírovými leteckými silami NATO. Ano, pro český tisk nebylo nezajímavé, že tam umřel také český občan, ale co tam dělal v tak pozdní hodinu? Neprosazoval on tam nějaký mírový návrh podobně jako u nás v roce 1968? Ladění jeho dnes uvedených básní naznačuje, že nesouhlasil s bombardováním. Jak beznadějný postoj! Za svoje básně, které vůbec nejsou protiamerické, dostal Čech místo odměny omylem trest nejvyšší. Neboť mírové síly obvykle nevidí, kdo z bombardovaných podává mírové návrhy. Čest veselé památce Václava Čecha! V Praze 12.3.2008
 

Krátce o nakladatelství Balt-East

11. března 2008 v 19:20 | Antonín Drábek
Nakladatelství Balt-East bylo založeno v roce 1995 po ukončení činnosti časopisu Baltika. Jeho zaměření se od té doby změnilo od zaměření na pobaltské republiky, jejich život a literaturu, na vydávání převážně krásné literatury. Za uplynulých více než deset let vydalo nakladatelství Balt-East přes 100 publikací (v malých nákladech, maximálně 600 výtisků),organizovalo řadu literárních akcí, zejména autorských čtení. Podporuje mladé literáty (od roku 2003 vydává edici mladých básníků), vydává původní poezii a prózu (od roku 2007 edici Současný román), knihy pro děti a mládež, odborné knihy, ekonomické a turistické průvodce, ale zachovává i původní zaměření na překlady literatury pobaltských zemí. Nakladatelství vydalo od roku 1995 dvacet publikací, týkajících se problematiky Pobaltí, 33 básnických sbírek, 40 prozaických knih a řadu knih pro děti a mládež, dále několik publikací odborných (zdravotnických), turistických průvodců a pod. V roce 2007 bylo v nakladatelství Balt-East vydáno 20 nových knih, hlavně knih povídek, románů, básní a dětské literatury. V roce 2008 již byly vydány dvě nové knihy- povídky Václava Smrčky "Století neklidu" a kniha o historii a činnosti Česko-estonského klubu ( autoři Antonín Drábek a Iivi Zájedová). Původně tvořili nakladatelství dva pracovníci, v současné době je to jeden , ale i řada externích spolupracovníků, redaktorů, ilustrátorů, jedenáctičlenná ediční rada. Firma je fyzickou osobou, není zisková, veškeré sponzorské příspěvky i výtěžky z prodeje knih jdou na přípravu nových knih. V Praze dne 11.3.2008

Století neklidu

11. března 2008 v 18:56 | Antonín Drábek
Autorem nové knihy "Století neklidu", povídek z lékařského prostředí( počet stran 116, 5 ilustrací,vazba V8b, přebal, ilustrace Eva Toulová, obálka Alena Smrčková, ISBN 978-80-86383-80-4, doporučená cena 150 Kč) je Václav Smrčka, chirurg. Povídkový soubor "Neklidné století" s vypravěčem Igorem zahrnuje období 32 let od roku 1968. Soubor uvádí povídka "Do stejné řeky," "biblická variace na cyklické opakování lásky Adama a Evy se stejnými chybami u obou partnetů, jsou to povídky z mládí, z lékařské praxe a období velkých lásek a mladého hledání. Na ně navazuje rozčleněná povídka Století neklidu, o okupaci v roce 1968. Dále kniha pokračuje povídkou Ziva Burko, kterou vypráví Igor jako cestopis a přitom je to příběh lásky italské dvojice, kterou rozdělí kafeterie. Hned po povídce Prsty na drátech o náročné práci chirurgů následuje hlavní část knihy, která se jmenuje Rezident . Jde o zkušenosti českého chirurga , který je na stáži v Paříži v době něžné revoluce v české společnosti. Literární kritik A. Mikulášek v doslovu označil autora "chirurgem nečasu". Druhou část knihy Rezident můžeme nahlížet jako jádro knihy: "Obraz práce doktorů-chirurgů je pro mnohé možná nejcennější: chirurgické postupy, plastiky, amputace, anestesiologické a asistentské práce. Mimořádně zajímavé jsou odborné postupy, např. replantace orgánů, popisované nejen s přirozenou erudicí, ale i zajímavě, s příměry. Text není přetížen odborným latinským názvoslovím, ani slangem či profesionalismy - autor se pohybuje v prostoru spisovné češtiny, jakkoli s hovorovými prvky."(říká se v doslovu)
 


Cukrárna je pořad pro děti?

17. února 2008 v 14:56
Cukrárna je pořad pro děti? Nakladatelství Balt-East pořádá dne dne 18.3. 2008 (od 18.30) ve Studiu Paměť, Praha 1, Soukenická 29 již potřetí literární večer s názvem Cukrárna. Název nevznikl pro děti, ale pro autory, jejichž dílo již je právě vydáno a na večeru je vhodný okamžik ochutat jeho sladkost v literárním pořadu. Ochutnat mohou všichni, kdo přijdou, všichni, kdo se o křest knih zajímají. Cukrárna 3 přivítá novou knihu Václava Smrčky Století neklidu, povídky z lékařského prostředí, novou knihu Antonína Drábka a Iivi Zájedové Malé Estonsko v Česku ( sborník příspěvků - o Česko-estonském klubu, o překládání estonské literatury, o odkazu spisovatele a překladatele Vladimíra Macury). Zazní také pásmo sestavené z povídek a básní připravovaného humorného sborníku Posvícení, které připravil Michael Lorenc. Srdečně Vás zveme, svoji účast potvrďte na tel. 272919005, nebo mailem na : antonin.drabek@email.cz, vstup je sice volný, ale počet míst je omezený. Antonín Drábek, nakladatelství Balt-East

Vydané knihy 2008 a 2007

16. února 2008 v 21:11 | Antonín Drábek
V roce 2007 se naše malé nakladatelství vzepnulo zatím k největšímu výkonu ve své historii. Uvádíme přehled, jaké knihy jsme vydali od začátku roku 2007: K n i hy vydané v roce 2008 a 2007 nakladatelstvím BALT-EAST . 2008 1. Václav Smrčka, Století neklidu, povídky z lékařského prostředí, počet stran 116, 5 ilustrací, vazba V8b, přebal, ilustrace Eva Toulová, obálka Alena Smrčková, ISBN 978-80-86383-80-4, doporučená cena 150 Kč 2. Antonín Drábek, Iivi Zájedová a kol., Malé Estonsko v Česku VÄIKE EESTI TŠEHHIS, česko-estonská publikace o Česko-estonském klubu, vzniku a aktivitách od roku 1991, překladatelka do estonštiny Iivi Zájedová, datum vydání - únor 2008, 146 stran, A5, počet fotografických ilustrací - 40, ISBN 978-80-86383-81-1, doporučená cena 150 Kč 2007 1. Miroslava Úlehlová, Cukrárna, povídky s pohádkovými zápletkami, počet stran 204, vazba V8, ISBN 80-86383-59-8, doporučená cena 252Kč 2. Vladimír Cerha, Chci žít, edice Současný román, č.1, počet stran 188, leden 2007, vazba V2, A5, ISBN 80-86383-61-X, doporučená cena 231 Kč 3. Alena Vaňková, Motýli nad svlačcem, barevně ilustrované říkánky, 48 stran, A5, V2, leden 2007, ISBN 80-86383-62-8, doporučená cena 136Kč 4. Ludmila Valentová, Antonín Drábek, Pohádky z kočičí přihrádky, počet stran 84, leden 2007, vazba V2,12 barevných ilustrací, ISBN 80-86383-63-6, doporučená cena 147 Kč 5. Michael Lorenc, Urousaný orel, básnická sbírka, počet stran 77, únor 2007, vazba V2a, ISBN 978-80-86383-64-4, doporučená cena 136 Kč. 6. Petr Andreas, Václav Kümmel, Martin Šesták, Jsou kapky vína, básnická sbírka, březen 2007, 99 stran, V8+ přebal, ISBN 978-80-86383-65-1 doporučená cena 126 Kč 7. A.Drábek, M.Urbanová a kol., Krásný prožitky, sborník povídek, V2 + přebal, duben 2007, 208 stran, ISBN 978-80-86383-68-2, doporučená cena 210 Kč 8. Vladimír Cerha, Gnose, básnická sbírka, V2, květen 2007, 66 stran, 39 ilustrací, ISBN 978-80-86383-66-8, doporučená cena 126Kč 9. Karel Koryntka, Katka, románová novela, V8, květen 2007, 148 stran, 8 ilustrací, ISBN 978-80-86383-69-9, doporučená cena 147 Kč 10. Hanka Hosnedlová a kol. jihočeských spisovatelů (Hanka Hosnedlová, Michael Lorenc, Stanislava Bumbová, Kateřina Křížová, Petr Šulista), Pohádky na klíček, deset vtipných moderních pohádek, ilustrovaných barevně Ludmilou Valentovou, vazba V2, červen 2007, ISBN 978-80-86383-67-5, doporučená cena 126Kč 11. Stanislava Bumbová, Člověk příjmením Žena, povídky, ilustrace Jitka Jelínková, vazba V8 s přebalem, červenec 2007, počet stran 154, ISBN 978-80-86383-70-5, doporučená cena 147Kč 12. Zdeněk M. Pata, Světlonošce, básnická sbírka, barevné ilustrace (19) Pavol Mojžíš, cd s audioukázkou( hudební doprovod Vendula Tampierová),vazba V2a, počet stran 44, září 2007, ISBN 978-80-86383-71-2 13. Michael Lorenc, Srocení, básnická sbírka, vazba V2a,101 stran, fotografické ilustrace Jindřicha Štreita (20 ilustrací), srpen 2007, ISBN 978-80-86383-74-3, doporučená cena 147 Kč 14. Libuše Svobodová, Na konci duhy, vzpomínková próza, V2, 128 stran, ilustrace Ondřej Růžička, září 2007, ISBN 978-80-86383-73-6, doporučená cena 126Kč 15. Ivo Chmelař, Návrat do Hyperboreje, kniha povídek, vazba 2, obálka a přebal, 190 stran, ilustrace Ludmila Valentová, září 2007, ISBN 978-80-86383-76-7, doporučená cena 210Kč 16. Vítr sedmi vůní, sborník rakouskočeských povídek, redaktorka Hanka Hosnedlová, překlad z němčiny Lenka Housková, iIlustrace Přemysl Vranovský, obálka Jaroslav Platil, říjen 2007, vazba V8a, rozměr B5 (160x225mm), počet stran 140, ISBN 978-80-86383-77-4 , doporučená cena 147 Kč 17. Ivana Blahutová, Bílý kůň, sedm fantaskních povídek, ilustrace Ida Huttová, vazba V2, rozměr 143x205mm, počet stran 224, listopad 2007, ISBN 978-80-86383-79-8, doporučená cena 210Kč 18. Adéla Miencilová Slavnosti vran Feast of Crows, česko anglická sbírka básní, vazba V2a, rozměr 148x210mm, počet stran 91, listopad 2007, ISBN 978-80-86383-75-0, doporučená cena 136Kč 19. Ondřej Cupal, Dokola, sborník povídek, vazba V8a, rozměr 143x205mm, počet stran 121, ilustrace Ludmila Valentová, prosinec 2007,ISBN 978-80-86383-72-9, doporučená cena 126 Kč. 20. Bedřich Blasko, Smějte se často, humorné básně a koláže, V2, rozměr 140x180mm, počet stran 58, prosinec 2007, ISBN 978-80-86383-78-1, doporučená cena 109Kč Těším se, že vás bude některá kniha zajímat. Zatímco do přípravy těchto knih jsme vložili přibližně půl milionu korun, získali jsme prodejem zpět zatím jen asi 50 000Kč. Váš zájem proto potřebujeme! Antonín Dráebk Adresa nakladatelství: Antonín Drábek BALT-EAST Ke škole 1/21 149 00 Praha 4 tel./fax.: 272 919 005 e-mail: balt@volny. cz, antonin.drabek@email.cz mob.608653877

Všem, kdo mají rádi humor!

16. února 2008 v 20:58 | Antonín Drábek
Zakládám tyto stránky, abych rozšířil možnosti komunikace s lidmi, kteří se zajímají o publikační činnost. Když jsem se začal zabývat nakladatelskou činností, v roce 1991, dělali jsme časopis na koleně, neměli jsme počítač. Později jsme se k počítači dostali (od roku 1995, to jsem založil nakladatelství Balt-East), učili jsme se na něm připravovat knihu k tisku, ale neměli jsme internet. A nyní, v dnešní době, by bylo hříchem nevyužít možnosti, které internet dává. Rád bych Vás pravidelně informoval, co je u nás nového, jaké knihy jsme vydali, jaké knihy připravujeme, se souhlasem autorů zveřejníme i ukázky. Nakladatelství Balt-East bylo založeno v roce 1995 po ukončení činnosti časopisu Baltika. Jeho zaměření se od té doby rozšířilo. Za uplynulých více než deset let vydalo přibližně 100 publikací (jde o malé nakladatelství, vydává v malých nákladech), organizovalo řadu literárních akcí, zejména autorských čtení, podporuje mladé literáty (vydává edici mladých básníků Franze Kafky), vydává původní poezii a prózu edici Současný román), knihy pro děti a mládež, odborné knihy, ekonomické a turistické průvodce, dvojjazyčné knihy, ale zachovává i původní zaměření na překlady literatury pobaltských zemí. A letos lákám všechny, kdo mají rádi humor, aby nám přispěli humornou povídkou, apokryfem, humornou či satirickou básní, kresbou, či sponzorským darem na vydání knížky humoru, protože jsme začali s přípravou další ediční řady - edice humoru. Novou publikaci této řady, která se jmenuje Posvícení, bychom chtěli vydat již v letošním třetím čtvrtletí. Máte možnost se přihlásit!! Antonín Drábek Pište na adresu: antonin.drabek@email.cz

Kam dál